Realizovani oglasi i njihovo brisanje

Da bi naš portal bio ažuran molimo sve korisnike koji ostavljaju oglase, da sačuvaju email poruku koju dobiju od nas pri postavljanju svojih oglasa jer se u toj poruci nalaze podaci za izmenu ili brisanje oglasa, ukoliko se vaš oglas realizuje.

Dakle ako ste uspeli da realizujete svoj oglas, izbrišite ga iz baze prateći uputstva u email poruci. Ovim pomažete da oglasi budu uvek sveži i izbegavate kontaktiranje od strane zainteresovanih za vaš oglas koji je već realizovan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.