Loše napisani oglasi umanjuju šansu za njihovu realizaciju

Loše napisani oglasi dosta umanjuju šansu za realizaciju i uopšte za interesovanje ljudi. Ukoliko ostavljate vaše oglase na našem portalu molim Vas da pročitate ceo tekst pažljivo i time poboljšate šanse za realizaciju vaših oglasa.

Pri ostavljanju oglasa obavezno obratite pažnju na sledeće:

 • Poželjno bi bilo da NASLOV oglasa sadrži više od par reči
  primer loše napisanog oglasa:  Prodajem kucu
  primer dobro napisanog oglasa: Prodajem dvospratnu kucu u Beogradu 250 kvadrata
 • Tekst samog oglasa mora da bude što opširniji. Par dobro sastavljenih rečenica u odnosu na
  dve, tri reči uvećaće šanse za realizaciju oglasa.
 • Oglasi sa slikama su efektivniji nego oglasi bez slika. Ako imate jednu ili više slika koje opisuju vaš oglas
  obavezno ih priložite, uz dobro napisan oglas to je dobitna kombinacija.

Potreba za ovim tekstom proizišla je iz činjenice da ima dosta oglasa koji su slabo napisani, čiji naslovi sadrže po dve ili samo jednu reč, gde se tekst oglasa saastoji od svega par reči.

Takodje molimo da prilikom postavljanja oglasa obratite pažnju da Vaš oglas postavite u regionu gde pripada, da izaberete pravilnu kategoriju oglasa i da ne postavljate isti oglas dva ili više puta.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.