Literatura Srbija

Nedelja, 15 Oktobar, 2017
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu/ popust. Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu/ popust.

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi/popust.

500 rsd
U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionarnim, polustacionarnim i pokretnim uređajima za ...
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka,=popust

1.000 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa,=popust

1.200 rsd
Knjiga "Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa", autora Stanka Nekića dipl. ing. agronomije, u odnosu na prethodnu knjigu "Proizvodnja voća i grožđa", koja je u stvari bila i kapitalno delo autora prema navodu recenzenta pro...
KNJIGA, REZIDBA VOĆAKA ZA PRAKTIČARE,= POPUST Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, rezidba voĆaka za praktiČare,= popust

700 rsd
Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu v...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća,=popust

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu,=popust

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi,=popust

500 rsd
U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionarnim, polustacionarnim i pokretnim uređajima za ...
Nedelja, 24 Septembar, 2017
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka, - popust Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka, - popust

1.000 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi-popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi-popust

500 rsd
U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionarnim, polustacionarnim i pokretnim uređajima z...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća/popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća/popust

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, - popust Literatura - Ponuda Srbija

Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, - popust

1.000 rsd
Knjiga "Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa", autora Stanka Nekića dipl. ing. agronomije, u odnosu na prethodnu knjigu "Proizvodnja voća i grožđa", koja je u stvari bila i kapitalno delo autora prema navodu recenzenta pro...
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, - popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, - popust

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka, (popust)

1.000 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća, (popust)

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, (popust)

1.200 rsd
Knjiga "Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa", autora Stanka Nekića dipl. ing. agronomije, u odnosu na prethodnu knjigu "Proizvodnja voća i grožđa", koja je u stvari bila i kapitalno delo autora prema navodu recenzenta pro...
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, (popust)

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka, =popust Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka, =popust

1.100 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
KNJIGA, REZIDBA VOĆAKA ZA PRAKTIČARE, =POPUST Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, rezidba voĆaka za praktiČare, =popust

700 rsd
Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu v...
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi, =sniženo Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi, =sniženo

500 rsd
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionar...
Nedelja, 17 Septembar, 2017
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka<sniženje. Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka<sniženje.

1.000 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa<sniženo Literatura - Ponuda Srbija

Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa<sniženo

1.000 rsd
Knjiga "Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa", autora Stanka Nekića dipl. ing. agronomije, u odnosu na prethodnu knjigu "Proizvodnja voća i grožđa", koja je u stvari bila i kapitalno delo autora prema navodu recenzenta pro...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća<sniženje Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća<sniženje

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Rezidba voćaka za praktičare,<popust Literatura - Ponuda Srbija

Rezidba voćaka za praktičare,<popust

700 rsd
Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu v...
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi<popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi<popust

450 rsd
U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionarnim, polustacionarnim i pokretnim uređajima za ...
Copyright © 2008 - 2018 by Oglasi Balkan. Sva prava zadržana.
Kopiranje sadržaja, slika, oglasa sa našeg portala bez naše dozvole je zabranjeno. Politika privatnosti.