Literatura Srbija

Nedelja, 15 Oktobar, 2017
KNJIGA, REZIDBA VOĆAKA ZA PRAKTIČARE/POPUST. Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, rezidba voĆaka za praktiČare/popust.

700 rsd
Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu v...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća/popust. Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća/popust.

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu/ popust. Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu/ popust.

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi/popust.

500 rsd
U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionarnim, polustacionarnim i pokretnim uređajima za ...
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka,=popust

1.000 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa,=popust

1.200 rsd
Knjiga "Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa", autora Stanka Nekića dipl. ing. agronomije, u odnosu na prethodnu knjigu "Proizvodnja voća i grožđa", koja je u stvari bila i kapitalno delo autora prema navodu recenzenta pro...
KNJIGA, REZIDBA VOĆAKA ZA PRAKTIČARE,= POPUST Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, rezidba voĆaka za praktiČare,= popust

700 rsd
Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu v...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća,=popust

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu,=popust

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi,=popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi,=popust

500 rsd
U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionarnim, polustacionarnim i pokretnim uređajima za ...
Nedelja, 24 Septembar, 2017
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka, - popust Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka, - popust

1.000 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi-popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi-popust

500 rsd
U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionarnim, polustacionarnim i pokretnim uređajima z...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća/popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća/popust

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, - popust Literatura - Ponuda Srbija

Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, - popust

1.000 rsd
Knjiga "Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa", autora Stanka Nekića dipl. ing. agronomije, u odnosu na prethodnu knjigu "Proizvodnja voća i grožđa", koja je u stvari bila i kapitalno delo autora prema navodu recenzenta pro...
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, - popust Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, - popust

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka, (popust)

1.000 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, savremena proizvodnja povrća, (popust)

1.000 rsd
Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, o...
Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, (popust)

1.200 rsd
Knjiga "Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa", autora Stanka Nekića dipl. ing. agronomije, u odnosu na prethodnu knjigu "Proizvodnja voća i grožđa", koja je u stvari bila i kapitalno delo autora prema navodu recenzenta pro...
Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, (popust) Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu, (popust)

700 rsd
U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-...
Najnovija knjiga, Atlas rezidbe voćaka, =popust Literatura - Ponuda Srbija

Najnovija knjiga, atlas rezidbe voćaka, =popust

1.100 rsd
U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven način, osvrnući se na pisanje knjiga iz oblasti rezidbe voćaka, prikazana je rezidba praktično u slikama, crtežima, njihovom značenju, čim...
KNJIGA, REZIDBA VOĆAKA ZA PRAKTIČARE, =POPUST Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, rezidba voĆaka za praktiČare, =popust

700 rsd
Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu v...
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi, =sniženo Literatura - Ponuda Srbija

Knjiga, osnovi navodnjavanja u poljoprivredi, =sniženo

500 rsd
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, sa stacionar...
Copyright © 2008 - 2018 by Oglasi Balkan. Sva prava zadržana.
Kopiranje sadržaja, slika, oglasa sa našeg portala bez naše dozvole je zabranjeno. Politika privatnosti.